Darganfyddwch sut mae rhaglen Tempo yn gweithio! Gwyliwch gyfweliad gyda Prosiect Ieuenctid Dr Mz yng Nghaerfyrddin

Learn how a Tempo programme works! An interview with Dr Mz Youth Project Carmarthen.

Erioed wedi meddwl sut mae rhaglen Credydau Amser Tempo yn gweithio a beth medrir ei gyflawni gydag ef?

Fe gafwyd cyfle i gael sgwrs gyda Dr Mz, elusen a mudiad gwirfoddol sydd ar ein rhaglen LLywodraeth Cymru i ddarganfod sut mae’r mudiad wedi buddiannu wrth gyd-weithio gyda rhaglen Credydau Amser Tempo i ddarparu rhaglen sy’n gwobrwyo ieuenctid am wirfoddoli yn eu cymuned.

Gwyliwch y cyfweliad llawn gydag Eve Jones, Arweinydd Prosiect, i ddarganfod sut rydym yn cyd-weithio gyda Dr Mz i’w cynorthwyo i ddarparu man cysurus, sâff, addysgiadol a chyffrous ar gyfer ieuenctid i gwrdd, mwynhau digonedd o weithgareddau, dysgu sgiliau newydd, gwirfoddoli a bod yn rhan yn o’u cymuned.

Ydych chi’n fudiad gyda diddordeb mewn cynnig Credydau Amser Tempo? Cysylltwch â ni yma.