Y STORI TEMPO -

Beth yw Tempo

Elusen gofrestredig yw Credydau Amser Tempo. Rydym yn adeiladu rhwydweithiau lleol a chenedlaethol o sefydliadau, gan ddod â phobl at ei gilydd yn eu cymunedau lleol i wneud gwaith gwirfoddol gwerthfawr a phwysig.

Mae ein gwirfoddolwyr yn ennill Credydau Amser Tempo fel rhan o gynllun gwobrwyo a chydnabyddiaeth am y gwaith amhrisiadwy maent yn ei wneud o fewn eu cymunedauhttps://dev.wearetempo.org/partneriaid-cydnabyddiaeth/.

Gall y credydau yma cael eu cyfnewid am ystod o wasanaethau a gweithgareddau a ddarparwyd gan ein Partneriaid Cydnabyddiaeth lleol a chenedlaethol fesul ein partneriaethau elusen corfforaethol.

CHWILIO AM EIN LLWYTHO DIGIDOL?

COMISIYNWYR

Ymgysylltwch â’ch cynulleidfa darged i gyrraedd eich nodau penodol.

ELUSENNAU

Tyfu, denu a ffynnu trwy adeiladu eich cymuned

GWIRFODDOLWYR

Rhowch yn ôl a theimlwch y wobr o wneud eich rhan dros eich cymuned

BUSNESAU

Cefnogwch ein grwpiau a chyflawnwch eich nodau CSR a mwy

PWY YW TEMPO?

PWY YDYM NI

Elusen gofrestredig yw Credydau Amser Tempo.

Rydym yn adeiladu rhwydweithiau lleol a chenedlaethol o sefydliadau, gan ddod â phobl at ei gilydd yn eu cymunedau lleol i wneud gwaith gwirfoddol gwerthfawr a phwysig.

EIN GWELEDIGAETH

Mae Credydau Amser Tempo yn bodoli i ddatblygu byd lle, trwy gynnwys mwy o unigolion a grwpiau amrywiol o bobl yn gwirfoddoli, gall cymunedau greu amgylchedd lle mae gwaith cyflogedig a gwirfoddol yn cael ei drin â pharch cyfartal.

WHAT ARE TEMPO TIME CREDITS

Mae ein gwirfoddolwyr yn ennill Credydau Amser Tempo fel rhan o gynllun gwobrwyo a chydnabyddiaeth am y gwaith amhrisiadwy maent yn ei wneud o fewn eu cymunedau.

 Gall y credydau yma cael eu cyfnewid am ystod o wasanaethau a gweithgareddau a ddarparwyd gan ein Partneriaid Cydnabyddiaeth lleol a chenedlaethol fesul ein partneriaethau elusen corfforaethol.

Impact

Our award winning work has been endorsed by the Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS), the New Economics Foundation and the University of Cambridge.

Our Impact reaches both individuals and communities – you can find out more about our impact through the following reports:

Programmes

Some of our recognition partners

Latest News

Contact Us

For sales enquiries and getting involved, please leave a message here.