Mae’r adroddiad Grow the Benefits of Volunteering with Tempo Time Credits yn sôn am y buddion a ddaw i unigolion a sefydliadau trwy fod yn rhan o rwydwaith Credydau Amser Tempo. Mae sefydliadau sy’n defnyddio Credydau Amser Tempo gyda’u gwirfoddolwyr a’u defnyddwyr gwasanaethau yn adrodd am amrywiaeth o effeithiau cadarnhaol o ganlyniad i fwy o wirfoddoli a chyfranogi.

Darllenwch yr adroddiad yn Saesneg trwy glicio yma