Amlygu’r ffyrdd arloesol y gall Credydau Amser Tempo gefnogi cyfiawnder economaidd mewn cymunedau trwy werthfawrogi amser pawb yn gyfartal:


• Helpu i wella lles unigolion


• Cryfhau economïau yn seiliedig ar leoedd


• Cefnogi cynaliadwyedd ariannol tymor hwy elusennau a

grwpiau cymunedol


• Ffurfio perthynas gryfach rhwng pobl a gwasanaethau cyhoeddus

 

Darllenwch yr adroddiad yn Saenseg trwy glicio yma