Croeso i FLY LDN, ein partner newydd a chyffrous i’ch helpu chi i gadw’n heini o gartref.

Pwy yw FLY LDN?

Wedi eu Featured by Vogue, Forbes, Women’s Health, GQ, Glamour magazine and Tatler as well as number 1 best online workout recommended by Cosmopolitan, FLY LDN are an exciting and unique health and fitness studio offering a variety of classes for you to get involved in.

Mae Fly LDN yn bartner newydd arobryn sydd yn cynnig dosbarthiadau ffitrwydd mwyneb-i-wyneb ac ar-lein o’i stiwdio yn Llundain. Oherwydd y pandemig mae’r dosbarthiadau i gyd ar-lein ar hyn o bryd felly gallwch gymryd rhan o gartref. Byddant yn ymuno a rhestr gynyddol o barthneriad iechyd a ffitrwydd gyda Credydau Amser Tempo wrth i ni barhau i ledaenu ein rhwydwaith.

Nawr mwy nag erioed rydym angen gofalu am ein iechyd corfforol a meddyliol, a pa ffordd orau i wneud hynny na drwy defnyddio eich Credydau Amser Tempo gyda FLY LDN i gymryd rhan mewn ystod eang o ddosbarthiadau ffitrwydd cyffrous.

Yn enillwyr Gwobr Men’s Health Best Studio 2019 a Gwobr Tatler Gym 2019, FLY LDN yw’r cyfle perffaith i wirfoddolwyr Tempo gael hyfforddiant lefel uchel arbenigol gyda’u Credydau Amser Tempo. Mae FLY LDN yn cynnig aelodaeth ar gyfer eu platfform ffitrwydd ar-lein ‘FLY LDN Online’. Mae’r platfform yn cynnig amrywiaeth o weithdai a dosbarthiadau byw ar gyfer pob lefel profiad. O ioga hamddenol, llif, barre, pilates a dosbarthiadau hyfforddi effaith isel ar gyfer dechreuwyr i weithfannau dwyster uchel ar gyfer ffanatics ffitrwydd mwy profiadol.

Sut alla i gymryd rhan?

Mae’n syml i gofrestru gyda FLY LDN a chychwyn cadw’n heini a iach o gartref. Gallwch dderbyn mynediad i’r cynnig yma a hawlio eich aeoladeth 1-mis am 3 Credyd Amser Tempo. Darllenwch fanylion llawn y cynnig yma.