Mae Noel yn ennill ei Gredydau Amser Tempo fel aelod annisgwyl o’r grŵp Crafty Seniors sydd fel arfer yn fenywod i gyd. Ac yntau’n byw yng Nghynllun Gwarchod Llanfihangel, mae’n mwynhau treulio amser gyda’r grŵp yn gwneud pom-poms ar gyfer prosiect Bomio Edau Llanelli sy’n cael ei gynnal yng nghanol tref Llanelli bob mis Gorffennaf/Awst. Ar ôl colli ei wraig yn ddiweddar, roedd Noel yn teimlo’n unig ac yn ynysig, ac roedd eisiau treulio mwy o amser y tu allan i’w fflat, ond nid oedd yn gwybod ble i fynd.

Ein partneriaeth

Mae Noel yn ennill Credydau Amser Tempo yn sesiynau’r grŵp trwy wneud pom-poms, rhannu ei sgiliau a chynorthwyo pobl eraill i’w gwneud nhw, a helpu i gynnal y grŵp.

Mae Noel wedi defnyddio ei Gredydau Amser Tempo i fynd i Dalacharn, lle yr ymwelodd â Thŷ Cychod Dylan Thomas a’r Tin Shed Experience, sy’n cludo’r rhai sy’n cymryd rhan yn ôl i’r ail ryfel byd. Dywedodd Noel na fuasai wedi gallu ymweld â’r lleoedd hyn oherwydd y daith, a’r ffaith nad oedd ganddo bobl i fynd gydag ef yn gwmni. Mae bod yn rhan o’r Crafty Seniors a Rhwydwaith Credydau Amser Tempo wedi ei alluogi i wneud ffrindiau newydd a chael profiadau newydd.

“Mae gwneud pom-poms gyda’r grŵp wedi fy helpu i wneud ffrindiau newydd a chael profiadau newydd. Ni fuaswn wedi mynd i’r tŷ cychod hebddyn nhw.”