Swyddog Ymgeisio am Grantiau a Chodi Arian

Math o gontract – 15 awr dros ddau ddiwrnod

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5 yh ar 31 Mawrth 2021

Cyflog – Cystadleuol

Lleoliad: O gartref neu ein swyddfa yng Nghaerdydd

Dirprwy Gyfarwyddwr Gweithrediadau

Math o gontract  – Parhaol, llawn amser

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5yh ar 7 Ebrill 2021

Cyflog – £36,000 – £40,000 yn ddibynnol ar brofiad

Location: O gartref neu ein swyddfa yng Nghaerdydd

Swyddog Gweithredol Datblygu Busnes - Comisiynwyr a Grantiau

Math o gontract – Parhaol, llawn amser

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 5yh ar 11 Chwefror 2021

Cyflog – Cystadleuol

Lleoliad: O gartref neu ein swyddfa yng Nghaerdydd

Swyddog Gwasanaeth Cwsmer Credydau Amser Digidol

Math o gontract: Parhaol, llawn amser

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5yh ar 26 Mawrth 2021

Cyflog – £21,000 – £23,000 yn ddibynnol ar brofiad

Lleoliad: O gartref neu ein swyddfa yng Nghaerdydd