DECHRAU AR WIRFODDOLI

Dewch yn rhan, cwrdd â phobl newydd, datblygu sgiliau newydd a chael cydnabyddiaeth ar gyfer eich amser a’ch cyfraniadau i’r gymuned.

Mae ein gwirfoddolwyr yn ennill Credyau Amser Tempo fel rhan o gynllun gwobrwyo a chydnabyddiaeth. Gellir cyfnewid y rhain am ystod o wasanaethau a gweithgareddau a ddarperir gan ein Partneriaid Cydnabyddiaeth lleol a chenedlaethol fesul ein partneriaethau elusennau corfforaethol.

SUT MAE TEMPO’N GWEITHIO?

Gweithiwn gyda sefydliadau a chymunedau ar draws y wlad. Mae ein system syml yn ei gwneud hi’n hawdd gwirfoddoli o fewn eich cymuned leol. Dilynwch y camau isod i ddarganfod sut.

Dewch yn Wirfoddolwr Tempo Heddiw!

Cofrestru

Cysylltwch ag aelod o Dîm Tempo neu cofrestrwch gan glicio ar y botwm isod

T: 02920 566 132

E: hello@wearetempo.org

DOD O HYD I FFYRDD O WIRFODDOLI YN EICH ARDAL

Chwiliwch am ffyrdd i helpu grwpiau a gwasanaethau cymunedol yn eich ardal ar ein platfform digidol.

ENNILL A DEFNYDDIO CREDYDAU AMSER TEMPO

Fel diolch i chi am eich cyfraniadau, bydd y Credydau Amser Tempo yr ydych wedi’u hennill yn cael eu hychwanegu at eich cyfrif.

BE A PART OF THE TEMPO COMMUNITY

Ennill, gwneud ffrindiau a defnyddio eich Credydau Amser Tempo tra’n gwneud gwahaniaeth i’ch cymuned!

PARTNERIAID CYDNABYDDIAETH YN BAROD I ADNABOD A GWOBRWYO

Mae gennym gannoedd o bartneriaid yn barod i wobrwyo ein gwirfoddolwyr am eu  cyfraniadau i’r gymuned. O ddiwrnodau allan i’r teulu, i ddanteithion blasus, gwersi iaith a dosbarthiadau campfa, mae rhywbeth at ddant pawb, ar draws y wlad.

Gwiriwch ein platfform digidol

CYSYLLTU Â NI

Ar gyfer ymholiadau gwerthu ac i gymryd rhan, gadewch neges yma