ANNOG CYFRANOGIAD GWEITHREDOL AC ADEILADU ASEDAU O FEWN EICH CYMUNEDAU

Gweithia Tempo Time Credits mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, tai CCG, darparwyr gwasanaethau a chyllidwyr grant i adeiladu, datblygu a chefnogi cymunedau. Gyda’u cymorth nhw rydym yn cyd-gynhyrchu datrysiadau, gan annog cyfranogiad mwy gweithredol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau a gweithgareddau a arweinir gan y gymuned.

Rydym yn falch o fod yn ddarparwr fframwaith Credydau Amser Tempo YPO. Gallwn gael ein comisiynu fesul y fframwaith hwn, gan ddarparu llwybr i’r farchnad sy’n cydymffurfio â’r sector cyhoeddus a chaniatáu i’n gwasanaethau gael eu comisiynu’n hawdd.

PAM DOD YN GOMISIYNYDD

GYRRU YMGYSYLLTU MEWN GWASANAETH

Gall ein Credydau Amser Tempo:

> Eich cynorthwyo i ymgysylltu â chynulleidfaoedd targed allweddol i gyrraedd nodau penodol e.e. lleihau unigrwydd, cynyddu cyfranogiad grwpiau oedolion agored i niwed neu ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth.

> Galluogi’r grwpiau hyn i uwchsgilio mewn ystod o feysydd.

MWYHAU CYFRANOGIAD CYMUNEDOL

Encourage greater engagement of service users by creating new opportunities to participate in service design and co-production. For example, a person could join a service user forum or may help a group to create promotional materials or even become a community ambassador.

CANOLBWYNTIO AR GANLYNIAD

> Rydym yn cysoni ein rhaglenni i ddiwallu anghenion ein comisiynwyr a’u cymunedau.

> Rydym yn adeiladu rhwydweithiau hunangynhaliol o sefydliadau lle mae ein Comisiynwyr, Partneriaid Cydnabyddiaeth, grwpiau Gwobrwyo a gwirfoddolwyr yn gweithio mewn dulliau hygyrch i dyfu eu cymunedau.

> Rydym yn dod â grwpiau ac unigolion at ei gilydd er mwyn creu diwylliant o gynwysoldeb, derbyniad a chefnogaeth fesul digwyddiadau a gweithgareddau.

> Rydym yn dod â phobl newydd i mewn i wirfoddoli ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer gwella sgiliau, rhwydweithio a mwy.

PUM MANTAIS O GOMISIYNU RHAGLEN CREDYDAU AMSER TEMPO

Read our case studies

CYSYLLTWCH Â NI

Eisiau dysgu mwy am ddod yn gomisiynydd? Cysylltwch yma.