YMUNWCH Â #THÎMTEMPO AR GYFER GYRFA SY'N GWNEUD GWAHANIAETH

Ymunwch â Chredydau Amser Tempo ar ein cenhadaeth i adeiladu cymunedau gwell a mwy cysylltiedig, ysgogi gwirfoddoli a chreu rhwydwaith ffyniannus o bartneriaid cydnabyddiaeth sy’n ein helpu i wobrwyo’r bobl anhunanol sy’n rhoi eu hamser yn fodlon.

Os oes gennych chi’r awydd a’r awch i wneud gwahaniaeth, rydyn ni am glywed gennych chi!

Gweler y cyfleoedd gwaith isod i ddechrau!

Dim cyfleoedd gwaith ar hyn o bryd – gwiriwch yn ôl yn fuan!

Disability Confident
Disability Confident Welsg