EIN HADRODDIADAU EFFAITH

Mae ein gwaith arobryn wedi’i gymeradwyo gan yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS), y New Economics Foundation a Phrifysgol Caergrawnt.

Mae Ein Heffaith yn cyrraedd unigolion a chymunedau – gallwch ddarganfod mwy am ein heffaith trwy’r adroddiadau canlynol:

607e9649d9bfc729c764587d-ConvertImage-min

ADRODDIAD EFFAITH CREDYDAU AMSER TEMPO 2021 – 2022

Darganfyddwch yr effaith y mae Tempo wedi’i chael ar gymunedau ar draws y Deyrnas Unedig rhwng Mehefin 2020 a Mehefin 2021.

607e9649d9bfc729c764587d-ConvertImage-min

ADRODDIAD EFFAITH CREDYDAU AMSER TEMPO 2020 – 2021

Darganfyddwch yr effaith y mae Tempo wedi’i chael ar gymunedau ar draws y Deyrnas Unedig rhwng Mehefin 2020 a Mehefin 2021.

ADRODDIAD EFFAITH CREDYDAU AMSER TEMPO 2020 – 2021

(Fersiwn Iaith Gymraeg)

Darganfyddwch yr effaith y mae Tempo wedi’i chael ar gymunedau ar draws y Deyrnas Unedig rhwng Mehefin 2020 a Mehefin 2021.

wales

YR YMGYRCH I DDIWEDDU UNIGRWYDD

Mewn partneriaeth â’r Ymgyrch i Ddiweddu Unigrwydd, rydym wedi datblygu ein dealltwriaeth o’r ffactorau sy’n cyfrannu at unigrwydd yn rhanbarth Gorllewin Cymru.

 TYFU MANTEISION GWIRFODDOLI GYDA CHREDYDAU AMSER TEMPO

Pwrpas yr adroddiad hwn oedd dangos y buddion i unigolion a sefydliadau sy’n dod yn rhan o rwydwaith Tempo. Mae sefydliadau sy’n defnyddio Credydau Amser gyda’u gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaeth yn adrodd am ystod o effeithiau cadarnhaol o ganlyniad i fwy o wirfoddoli a chyfranogiad.

Group Of Helpful Teenagers Planting And Tidying Communal Flower Beds

ARIAN AR GYFER NEWID

Yn yr adroddiad hwn, rydym yn tynnu sylw at y ffyrdd arloesol y gall Credydau Amser Tempo gefnogi cyfiawnder economaidd mewn cymunedau trwy roi gwerth cyfartal ar amser pawb. Darllenwch yr adroddiad trwy glicio ar y botwm isod.

GWERTHUSIAD O EFFAITH (MEHEFIN 2020)

Mae’r adroddiad hwn, a gynhyrchwyd gan werthuswyr allanol Apteligen Ltd, yn cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad effaith Credydau Amser Tempo yng Nghymru a Lloegr. Mae’n cynnwys ffocws penodol ar effaith Credydau Amser Tempo ar bobl dros 50 mlwydd oed.